Statut i dokumenty

Statut Związku Powiatów Województwa Podlaskiego - Zobacz

Numer identyfikacji podatkowej Związku Powiatów Województwa Podlaskiego - Zobacz

Numer identyfikacji REGON Związku Powiatów Województwa Podlaskiego - Zobacz

Powiaty tworzące Związek - Zobacz

Sprawozdania finsowe:

2019.05.10 Bilans jednostki za 2018 rok Zobacz
2019.05.10 Bilans organu za 2018 rok Zobacz
2019.05.10 Informacja dodatkowa za 2018 rok Zobacz
2019.05.10 Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 rok Zobacz
2019.05.10 Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2018 rok Zobacz
2020.05.25 Bilans jednostki za 2019 rok Zobacz
2020.05.25 Bilans z wykonania budżetu za 2019 rok Zobacz
2020.05.25 Informacja dodatkowa za 2019 rok Zobacz
2020.05.25 Rachunek zysków i strat jednostki za 2019 rok Zobacz
2020.05.25 Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2019 rok Zobacz
2021.05.10 Bilans jednostki za 2020 rok Zobacz
2021.05.10 Bilans organu za 2020 rok Zobacz
2021.05.10 Informacja dodatkowa za 2020 rok Zobacz
2021.05.10 Rachunek zysków i strat jednostki za 2020 rok Zobacz
2021.05.10 Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2020 rok Zobacz
2021.05.10 Uchwala nr LIX 103/2021 Zarzadu ZPWP Zobacz

O projekcie

Fisza
Fisza projeku w trybie pozakonkursowym

Wniosek
Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek uaktualniony
Uaktualniony wniosek o dofinansowanie projektu

Schemat
Uproszczony schemat e-usług

Prezentacja
Krótka prezentacja e-usług

baner dla ZSIN II

ZSIN faza II

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) buduje Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN). Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności pracy urzędów w zakresie rejestrów związanych z nieruchomościami oraz podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorcóww zakresie działań związanych z pozyskiwaniem informacji o nieruchomościach. W fazie II projektu biorą udział powiaty tworzące ZPWP. Realizowany własnymi siłami projekt ma uzupełnić zakres danych pozyskanych w projekcie ZSIN.

Więcej o ZSIN II

baner dla ePUAP

Platforma ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to inicjatywa uwzględniona w po raz pierwszy w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 jako jedno z głównych przedsięwzięć informatycznych, mających na celu budowę elektronicznej administracji w Polsce. Platforma ePUAP to system informatyczny, służący udostępnianiu obywatelom i przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym podstawowych usług drogą elektroniczną. Jedną z usług jest profil zaufany, którego wykorzystanie w projekcie ZPWP jest prawdopodone.

Więcej o ePUAP

baner dla Geoportali GIS Podlasia

GIS Podlasia

Opracowana przy współpracy Województwa Podlaskiego oraz czternastu powiatów, które obecnie tworzą ZPWP, platforma GIS Podlasia udostępnia dane mapowe dla terenu województwa. Prezentowane są dane z zakresu ewidencji gruntów i budynków. W ramach realizowanego projektu zamierza się poszerzyć zakres prezentowanych danych dane GESUT i BDOT powstałe w ramach projektu i otrzymane z projektu ZSIN II. Kolejnym krokiem są e-usługi z wykorzystaniem infrastruktury sprzętowej zakupionej w ramach GIS oraz w miarę możliwości oprogramowania.

Przegladaj portale